Νέα online εφαρμογή υπολογισμού Εθνικής Σύνταξης Γήρατος

0
2

Mία νέα online εφαρμογή υπολογισμού Εθνικής Σύνταξης Γήρατος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (www.kepea.gr