Κέρκυρα: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μεταφέρει τεχνογνωσία στις τοπικές επιχειρήσεις

0
0

«Τεχνική» συνάντηση στο πλαίσιο του έργου Ilonet